Leer meer over FeBelGen - Video
Blijf op de hoogte
Bijsluiters en SKP’s generieke geneesmiddelen
Leden van FeBelGen
News

Onze visie voor de toekomst: doelmatig handelen en besturen (02/2014)
FeBelGen stelt haar memorandum voor in de aanloop naar de Europese, federale en regionale verkiezingen. Een uitgebreide technische toelichting bij het memorandum is beschikbaar op verzoek, per e-mail aan er@febelgen.be

Latest news 8: Storm in farmaland - Generieke geneesmiddelen worden nog 2,5% goedkoper op 1 januari 2014 - Goedkoop is niet altijd goedkoop - Duitsland wijst de weg: minstens 50% EPO-biosimilars in 2014 (19/12/2013) (19/12/2013)
... lees meer

Generieke geneesmiddelen worden nog 2,5% goedkoper op 1 januari 2014 (19/12/2013)
Op 1 januari 2014 dalen de prijzen van generieke geneesmiddelen met 2,5%. Hierdoor zullen de prijzen van generieke geneesmiddelen in ons land op 3 jaar tijd met 19% gedaald zijn. Een gemiddelde Belgische generieke pil zal dan nog net geen 20 eurocent kosten (af fabrieksprijs). Deze prijs komt bijgevolg in de buurt te liggen van het Europese gemiddelde van 19 eurocent ... lees meer

Vice-Eerste Minister L. Onkelinx: Generieke en biosimilar geneesmiddelen zijn cruciaal om onze gezondheidszorg betaalbaar te houden (10/12/2013)
Generieke en biosimilar geneesmiddelen zijn cruciaal om de gezondheidszorg betaalbaar te houden, zowel in het Westen als in de ontwikkelingslanden.
Dit was één van de centrale boodschappen die Vice-Eerste Minister Onkelinx gaf tijdens haar openingsspeech op het mondiale congres van de generieke en biosimilar geneesmiddelenbedrijven (IGPA) dat vandaag en morgen in Brussel plaatsvindt ... lees meer

Goedkope en minder goedkope geneesmiddelen? (18/09/2013)
Reactie van FeBelGen op het interview in Trends met de gewezen directeur van pharma.be over de prijzen van de geneesmiddelen waarvan het octrooi is afgelopen (05/09/2013) ... lees meer

België, beloofd farmaland? (02/09/2013)
Reactie van FeBelGen op het artikel in De Morgen: “Farma-industrie moet meer durven” (29/08/2013) ... lees meer

Voorstel resolutie onderlijnt dringende noodzaak aan positieve maatregelen voor biosimilars (26/07/2013)
Reactie van FeBelGen op het voorstel van resolutie neergelegd in de Senaat over biosimilars ... lees meer

Frankrijk: ‘incident’ met het generieke furosemide lag aan de patiënte zelf (16/07/2013)
... lees meer

Zijn de prijzen van generieke geneesmiddelen in België te hoog? (28/06/2013)
Reactie van FeBelGen op het artikel in De Tijd: “Kwart nieuwe medicijnen komt niet op Belgische markt” (27/06/2013) ... lees meer

Generieke geneesmiddelen: geruststellend bericht van het Franse geneesmiddelenagentschap (21/06/2013)
De directeur van het Franse geneesmiddelenagentschap ANSM, Dominique Maraninchi, bevestigde op woensdag 18 juni op Europe 1, dat “de patiënten de behandeling met Furosemide normaal kunnen heropstarten en dat de alarmfase afgelopen is” ... lees meer

Stop de desinformatiecampagne over generieke geneesmiddelen (14/06/2013)
Reactie van FeBelGen op het artikel in Le Soir: “L’inquiétude grandit autour des génériques” (13/06/2013) ... lees meer

Johan Eykens, FeBelGen, nieuwe voorzitter Doorzichtigheidscomité van het FAGG (18/04/2013)
... lees meer

Biosimilars moeten dringend doorstart maken. In een reactie sluit FeBelGen zich aan bij aanbeveling van het Kenniscentrum om het debat te openen over het invoeren van minimumquota voor biosimilars in hospitalen (28/03/2013) ... lees meer

Sterke prijsdalingen generieke geneesmiddelen zetten zich ook door in 2013 (22/03/2013)
Op 1 april worden generieke geneesmiddelen opnieuw gemiddeld zo'n 3,2% goedkoper. Hiermee overschrijdt de generieke geneesmiddelensector met 67% de besparingen die de overheid verwacht had ten gevolge van de federale begrotingsmaatregelen die op die datum ingaan ... lees meer

Uitgepraat over de kwaliteit van generieken? Haal dan de procedures over de kam! What next?"; FeBelGen reageert op het artikel van Prof. J. Nève (ULB) in Mediquality "Bijsluiters van bioequivalente geneesmiddelen: op wie kan men vertrouwen?" (29/01/2013)
... lees meer

Latest news 7: 2013: Calimero in de kast! Tijd voor nieuwe paradigma's … Belangrijkste conclusies van het symposium over biosimilars – Federaal Parlement, 22 november 2012 (20/12/2012)
... lees meer

Ontwerp programmawet: Absoluut noodzakelijk grenzen te stellen aan mogelijkheid voor merkgeneesmiddelenbedrijven om prijsdalingen af te kopen (14/12/2012)
... lees meer

Symposium Federaal Parlement 22 november: “De opkomst van biosimilaire geneesmiddelen: Opportuniteiten voor de patiënt en de ziekteverzekering?” (22/11/2012)
Biosimilaire geneesmiddelen stellen ziekenhuizen in staat veel meer patiënten te behandelen ... lees meer

Geen disproportionele inspanningen op de kap van één segment van de geneesmiddelensector” ; eerste reactie FeBelGen op besparingsmaatregelen in het geneesmiddelenbudget 2013 (20/11/2012)
... lees meer

FeBelGen-voorstel inzake doelmatig voorschrijven discrimineert niet (31/10/2012)
Reactie van FeBelGen op de opinie van Prof. S. Van Belle ‘Nieuw model FeBelGen discrimineert in oncologie’ gepubliceerd in de Artsenkrant (link naar artikel bijgevoegd) (30/10/2012) ... lees meer

Nederlands consumentenprogramma: extreem lage prijzen van generieke geneesmiddelen dreigen het systeem in elkaar te doen klappen (25/10/2012)
...lees meer en bekijk het tv-programma Tros Radar 22/10/2012 Medicijnkosten

FeBelGen zet in op een nieuw voorschrijfmodel voor geneesmiddelen (19/10/2012)
Lees het artikel ‘FeBelGen zet in op een nieuw voorschrijfmodel voor geneesmiddelen: Een antwoord op het kiwimodel’ verschenen Trends van 18 oktober 2012.

 
FeBelGen

Als koepelorganisatie die alle generieke geneesmiddelenbedrijven in België vertegenwoordigt, verleent FeBelGen haar leden op maat gesneden advies inzake het op de markt brengen van generieke en biosimilaire geneesmiddelen en vertegenwoordigt ze de generieke geneesmiddelensector bij tal van actoren en beleidsorganen in de gezondheidszorg.

Memorandum


Vision on healthcare for all

FeBelGen streeft naar een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Generieke geneesmiddelen hebben dezelfde therapeutische waarde en zijn even veilig als merkgeneesmiddelen. Ze leveren eenzelfde kwaliteit tegen een lagere prijs. Zowel hier als in de derde wereld dragen ze bij tot het beperken van de gezondheidsuitgaven. Besparingen die zo gerealiseerd worden, laten toe om aan alle patiënten nieuwe therapieën ter beschikking te stellen. Om deze maatschappelijk toegevoegde waarde in België optimaal in te vullen, beoogt FeBelGen een duurzaam ondernemingsklimaat voor haar leden.