Nieuws

FeBelGen vertegenwoordigt de generieke en biosimilaire geneesmiddelenindustrie voor de uitvoering van de ‘Falsified Medicines Directive’ in het Groot-Hertogdom Luxemburg (01/02/2017)

t3118Op 30 januari 2017 was FeBelGen één van de medeondertekenaars van het 'Memorandum of Understanding' dat de basis moet leggen voor de toekomstige Luxemburgse 'Medicines Verification Organisation'. Overigens hebben de betrokken stakeholders, waaronder de geneesmiddelenindustrie, de Luxemburgse ziekenhuizen, apothekers en groothandelaars ervoor geopteerd gebruik te maken van het Belgische IT-systeem voor de operationele implementatie van het project. Hierbij zal het Groot-Hertogdom Luxemburg over een eigen database binnen dit systeem beschikken.

 

Infosessie 'tendering' in ziekenhuizen (23/01/2017)

20170123 145232 XsmallOp 23 januari 2017 organiseerde FeBelGen voor haar leden een infosessie over tendering in ziekenhuizen, met als gastspreker Mr. Benito Boone (Apollegis), tevens lid van de Federale Commissie Overheidsopdrachten.

Ziekenhuizen zijn sinds 1 juli 2013 formeel onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten*. Daarenboven is er een aantal nieuwe wijzigingen op til naar aanleiding van de nieuwe wet van 17 juni 2016, die de oude wet op overheidsopdrachten zal vervangen. De uitvoeringsbesluiten daarvan worden medio 2017 verwacht.
In zijn uiteenzetting beantwoordde Mr. Boone onder meer vragen over de verschillende criteria opgenomen in de lastenboeken van de ziekenhuizen, hoe je een conforme offerte kan indienen, op welke wijze je kan communiceren met de ziekenhuizen en wat te doen in geval van afwijzing van de offerte.
Ziekenhuizen kunnen aanzienlijke besparingen verwezenlijken als zij de wet op de overheidsopdrachten correct toepassen. Dit was ook de boodschap van Minister De Block die zij in de brief van 16 december 2016 aan de ziekenhuizen richtte omtrent de uptake van biosimilars.
Overigens heeft de Minister aan het RIZIV de opdracht gegeven voortaan alle ziekenhuizen en hun medisch-farmaceutische comités (MFCs) op individuele basis te monitoren over de toepassing van deze wet en de impact ervan op de uptake van biosimilars.
* D.i. de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 juni 2006 en de daaraan verbonden uitvoeringsbesluiten.

 

Belgische ziekenhuizen kunnen uitgaven drukken door biosimilars aan te kopen

biosimilars-molecules-orangeDit is een van de belangrijke boodschappen die Minister De Block aanhaalde in haar brief die ze recent richtte aan de directies van de Belgische ziekenhuizen en hun medisch-farmaceutische comités. Boodschap waar ook FeBelGen zich bij aansluit.

Persbericht

Biosimilars Newsletter nr. 3

biosimilars-molecules-orange

Beste lezer,
Met veel plezier bezorgen we u onze laatste Biosimilars Newsletter van het jaar.
Mocht er nog aan getwijfeld worden: voor de sector van de biosimilaire geneesmiddelen was 2016 een belangrijk jaar! Op internationaal vlak zagen we dat de ‘switch’ van originele naar biosimilaire geneesmiddelen, en vice versa, meer en meer ingang vond. In België was het meest markante feit het afsluiten van het convenant. Met Minister De Block, Prof. Dr. Franchimont, Prof. Dr. De Grève, Dr. Deeren en Mr. Boone maken we een eerste balans op van het convenant.

We wensen u veel leesgenot, maar vooral ook fijne eindejaarsdagen en een gelukkig 2017!

Biosimilars Newsletter 3

LinkedIn