Nieuws

FeBelGen werft aan

pion 1 pers groen small1 Public affairs officer

FeBelGen is de koepelorganisatie van de farmaceutische bedrijven die in België generieke en biosimilar geneesmiddelen op de markt zetten, samen met andere geneesmiddelen waarvan het octrooi afgelopen is. Tegen een achtergrond van een voortdurende stijging van de kosten zijn onze producten absoluut noodzakelijk om de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te houden. Wij zijn een no-nonsens, resultaatgerichte organisatie. Onze medewerkers leveren een hoogwaardige service aan onze leden. Tegelijk zijn zij de gedreven vertegenwoordigers van deze sector bij externe stakeholders.

De gezondheidszorg is in volle verandering. Daar willen we als organisatie voluit aan meewerken. Daartoe zijn we op zoek naar een enthousiaste collega die mee zijn/haar  schouders onder ons project willen zetten. Dit is de ideale opportuniteit voor mensen die zelf hun loopbaan in handen willen nemen, laten zien wat ze waard zijn en tegelijk een heel rijke ervaring willen opdoen op het kruispunt van wetenschappelijke, economische en beleidsmatige perspectieven.

Wij kijken misschien wel uit naar jou!

Jobs

In België zijn biosimilaire geneesmiddelen als elektrische auto's: absoluut noodzakelijk, maar te weinig gebruikt!

biosimilar85Tony Verhelle van 'Autogids' zei het maandag ll. in het belang van Limburg: «België geniet voor producenten van elektrische auto's duidelijk geen prioriteit». Het aantal inschrijvingen valt tegen, prijzen van nieuwe modellen zijn niet beschikbaar, in andere landen gaat de verkoop veel sneller én je moet er bovendien niet lang wachten op je bestelling. Producenten kiezen er dan ook voor om die wagens te lanceren in die markten waar het gebruik ervan meer is ingeburgerd. België is daar niet bij. Een gezond marktprincipe ligt hier uiteraard aan de basis. De toegang en prognose van verkoop zijn sleutelfactoren in de economische overweging van de producent om al dan niet van een markt een speerpunt te maken.

Welnu, hetzelfde principe kan doorgetrokken worden naar het commercialiseren van biosimilars* in de Belgische gezondheidszorg.

Opinie

Apart ophalen van geneesmiddelen: beter afschaffen?

t2344Recycleren is hot. Terecht. De Belgen behoren tot de betere leerlingen van de klas wanneer het op sorteren en recycleren aankomt.
Vorige week echter dook op sociale media alweer een verhaal op dat de recyclagebakken voor PMD, restafval en papier aan het einde van de rit opnieuw in éénzelfde, ongesorteerde zak gekieperd worden. Dat gebeurde in een treinstation. Het vervolg laat zich raden.
Welnu, wist u dat ook bij geneesmiddelen een soortgelijk fenomeen optreedt?
Sinds twintig jaar wordt de Belg aangemoedigd zijn vervallen en ongebruikte geneesmiddelen naar zijn vertrouwde apotheek terug te brengen. Bij het uitkuisen van ons medicijnkastje scheiden we dan thuis vooraf netjes de verpakkingsdoosjes en bijsluiters van de blisters en de tabletten. Het zakje met de vervallen pillen, de zalfjes en flesjes geneesmiddelenrestanten overhandigen we dan aan de apotheker. Deze groepeert ze in een speciale doos en geeft ze op zijn beurt terug aan zijn leverancier. Als patiënt gaan we vervolgens huiswaarts met een goed gevoel.
Maar wat gebeurt er eigenlijk met die vervallen en ongebruikte geneesmiddelen?
De realiteit is ontluisterend: ze worden vervoerd naar een gewone verbrandingsoven... waar ze samen met het huishoudelijke restafval worden verwerkt. Niks te sorteren aan het einde van de keten dus.

Vrije tribune

Biosimilars: de Europese Commissie publiceert een handleiding voor gezondheidszorgberoepen en een brochure voor patiënten om de informatiekloof verder te dichten

biosimilars-molecules-orangeNadat de Europese Commissie in 2013 het consensusdocument What you Need to Know about Biosimilar Medicinal Products publiceerde, richt zij zich nu met geactualiseerde informatie rechtstreeks tot gezondheidszorgberoepen en patiënten:

LinkedIn