Nieuws

Apart ophalen van geneesmiddelen: beter afschaffen?

t2344Recycleren is hot. Terecht. De Belgen behoren tot de betere leerlingen van de klas wanneer het op sorteren en recycleren aankomt.
Vorige week echter dook op sociale media alweer een verhaal op dat de recyclagebakken voor PMD, restafval en papier aan het einde van de rit opnieuw in éénzelfde, ongesorteerde zak gekieperd worden. Dat gebeurde in een treinstation. Het vervolg laat zich raden.
Welnu, wist u dat ook bij geneesmiddelen een soortgelijk fenomeen optreedt?
Sinds twintig jaar wordt de Belg aangemoedigd zijn vervallen en ongebruikte geneesmiddelen naar zijn vertrouwde apotheek terug te brengen. Bij het uitkuisen van ons medicijnkastje scheiden we dan thuis vooraf netjes de verpakkingsdoosjes en bijsluiters van de blisters en de tabletten. Het zakje met de vervallen pillen, de zalfjes en flesjes geneesmiddelenrestanten overhandigen we dan aan de apotheker. Deze groepeert ze in een speciale doos en geeft ze op zijn beurt terug aan zijn leverancier. Als patiënt gaan we vervolgens huiswaarts met een goed gevoel.
Maar wat gebeurt er eigenlijk met die vervallen en ongebruikte geneesmiddelen?
De realiteit is ontluisterend: ze worden vervoerd naar een gewone verbrandingsoven... waar ze samen met het huishoudelijke restafval worden verwerkt. Niks te sorteren aan het einde van de keten dus.

Vrije tribune

Over polders en kiwi-vogels, langs vastgelopen Fyra-treinen

t2538Voor een aantal farma-watchers is het poldermodel de laatste tijd weer hip.

Zo titelde deze week nog een toonaangevend tijdschrift dat volgens een van de toplui van onze Nationale Bank er heel wat verspilling van geneesmiddelen kan tegengegaan worden, als we ons inspireren op de werkwijze van de Nederlandse apotheker. Die zou de geneesmiddelen zuinig afleveren, per pilletje dus. Waardoor er heel wat bespaard kan worden. In tegenstelling tot het vermaledijde België, waar de apotheker nog steeds volledige doosjes meegeeft. Het is echter niet duidelijk waar de Nationale Bank die informatie vandaan haalde, en nog minder van wanneer die dateerde. Het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft immers al vele jaren met de sector een aantal richtlijnen afgesproken over de grootte van de verpakkingen waarin medicijnen aangeboden kunnen worden; en die bevelen in het algemeen verpakkingsgroottes aan om een halve maand tot drie maanden therapie te dekken. Niet helemaal hetzelfde, maar toch vergelijkbaar met België dus.

En dan is er nog het Nederlandse preferentiebeleid, zeg maar de Nederlandse versie van het kiwi-model. Genoemd naar die vreemdsoortige loopvogel, overigens met uitsterven bedreigd. Maar voorlopig blijft die nog altijd hardnekkig rondpikken in de Nederlandse gezondheidszorg. Vele Belgen leven inmiddels met de overtuiging dat de Nederlandse patiënt zijn geneesmiddel haast gratis krijgt. Maar klopt dit 'gratis'-verhaal wel?

Vrije tribune

Biosimilars: de Europese Commissie publiceert een handleiding voor gezondheidszorgberoepen en een brochure voor patiënten om de informatiekloof verder te dichten

biosimilars-molecules-orangeNadat de Europese Commissie in 2013 het consensusdocument What you Need to Know about Biosimilar Medicinal Products publiceerde, richt zij zich nu met geactualiseerde informatie rechtstreeks tot gezondheidszorgberoepen en patiënten:

Oprichting van de Belgian Medicines Verification Organisation (BeMVO) tegen namaakgeneesmiddelen

BeMVo logo

De op 12 mei 2017 opgerichte Belgian Medicines Verification Organisation (BeMVO) moet er borg voor staan dat er vanaf februari 2019 geen vervalste geneesmiddelen kunnen opduiken in de officiële verdeelkanalen. Hiermee geeft de farmaceutische sector in België uitvoering aan de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen.
FeBelGen is één van de acht koepelorganisaties die hun schouders zetten onder de oprichting van de BeMVO. De raad van bestuur wordt voorgezeten door Pieter Boudrez, Public Affairs Director van FeBelGen.
Ondervoorzitter is Jan Depoorter, Secretaris-Generaal van APB. Marc Gryseels, Gedelegeerd Bestuurder van BACHI, is schatbewaarder. Jean-Pierre Engels is Operationeel Manager van de BeMVO.
 

Website

LinkedIn